Oslo Akershus Handel og Kontor er sterkt opprørt over at HTH kjøkken nekter å inngå tariffavtale for sine ansatte, og at 4 Handel og Kontor medlemmer derfor har måtte gå ut i streik.

Gjennom å motsette seg å inngå landsdekkende tariffavtaler, brytes den sikkerheten arbeidstakerne i Norge har for å få vår del av verdiskapningen. Alternativet til at vi organiserer oss i fagforeninger på tvers av bedrifter, og slik forsvarer våre kollektive interesser, er å overlate til hver enkelt å klare seg selv i markedskonkurransen.

Vi har de siste årene registrert at stadig flere arbeidsgivere utfordrer den tradisjonelle norske måten å organisere arbeidslivet. For første gang i nyere norsk historie har vi fått gjenvalgt en politisk ledelse i dette landet som i regjeringserklæringen gir anerkjennelse til «at mange arbeidstakere velger å være uorganisert». Ledelsen i enkelte selskaper har lenge brukt systemer for fagforeningsknusing hvor midlertidige økninger i lønns- og arbeidsbetingelser er et av de viktigste triksene, bl.a. gjennom å lokke med bonusordninger kontrollert av arbeidsgiver, istedenfor å ha ordnede arbeidsforhold gjennom tariffavtale.

De streikende i HTH føyer seg inn i en stolt rekke av ansatte som har kjempet fram og forsvart rettigheter mange tar som en selvfølge. De som nå tar kampen gjør det på vegne av alle som ønsker et organisert arbeidsliv. Det står det stor respekt av. Måtte flere nå følge deres eksempel og sette foten ned for arbeidsgivere som ser seg tjent med uorganiserte ansatte.

Oslo Akershus Handel og Kontor vil arbeide for å øke støtten til de streikende, og legge ytterligere press på bedriften på de måter vi kan, helt fram til bedriften undertegner tariffavtalen!

Uttalelsen kan lastes ned her.