Søknadsfrist 15. mai til LOs Utdanningsfond for medlemmer på NHO-avtalene

Søknad om stipend kan fremmes av enkeltmedlemmer i LO med rettigheter i Utdanningsfondet og som på søknadstidspunktet har sammenhengende medlemskap siste tre år, og 1 års sammenhengende medlemskap hvis du skal ta allmennfaglig utdannelse som fører fram til studiekompetanse, eller praksiskandidat kurs etter § 3.5 i opplæringsloven. 

Søknader kan sendes fortløpende, fortrinnsvis elektronisk 

Fullstendige retningslinjer for fondet finner du her
Utlysningstekst 2020/2021 finner du her

 

For medlemmer på AAF-området gjelder Kompetansefondet HK-AAF.  For øvrige medlemmer gjelder HKs Utdanningsfond.

Mine Sider vil du finne hvilken overenskomst du tilhører.