Endringer i tema før årsmøtet: Streikeforberedelser!

LO-leder Hans-Christian Gabrielsen er denne lørdagen i mekling med NHO om årets lønnsoppgjør, og må derfor melde avbud til årsmøtet vårt. Vår forbundsleder Trine Lise Sundnes kommer å redegjør om situasjonen, og det blir informasjon og diskusjon om hva vi gjør ved en eventuell streik fra mandag 1. april.
 
Tid:      Lørdag 30.mars 2019, kl. 13:00 (Enkel servering fra kl 12:30)

Sted:   Statstilsattes hus, Møllergata 10, 0179 Oslo.

DAGSORDEN ÅRSMØTET:

 1. Valg av dirigent og referent(er)
 2. Godkjenning av innkalling og dagsorden
 3. Beretning
 4. Regnskap
 5. Revidert budsjett
 6. Forslag som er innkommet til avdelingsstyret
 7. Bevilgninger
 8. Forslag til vedtektsendringer
 9. Valg
 10. Innstille på avdelingens kandidater til regionens organer
   

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være innkommet til avdelingsstyret innen 16. mars 2019. Forslag sendes til post@handelogkontor.org eller Oslo/Akershus HK, Møllergata 24, 0179 Oslo.

Plakat til klubbtavla kan lastes ned her.

Grunnet matservering ønsker vi at du sender påmelding til årsmøtet til post@handelogkontor.org. Gi også beskjed dersom du har noen allergier/dietthensyn.

Vel møtt!

Med vennlig hilsen
Avdelingsstyret ved fagforeningsleder John Thomas Suhr