Vi inviterer deg som har tillitsverv i bedrift og/eller er medlem eller vararepresentant i fagforeningas styre og representantskap. Vi samles i Oslo sentrum, Samfunnssalen, Arbeidersamfunnets plass 1, ca 5 minutter fra Jernbanetorget. Tidspunktet er onsdag 30.august kl. 09 til 1530 (innsjekking og kaffe fra 08.30).

På denne dagen er det to hovedtema:

Det ene er hvorfor og hvordan vi skal styrke oss organisatorisk på den enkelte arbeidsplass foran hovedoppgjøret i 2018. Vi får eksterne innledninger ved Stein Stugu fra De Facto, tidligere konserntillitsvalgt i Orkla, og forskere. Vi treffer også et knippe av våre egne tillitsvalgte, og får praktiske eksempler fra ulike arbeidsplasser.

Vi får lunsj og friminutter for å bli bedre kjent. Konferansen er gratis og reise dekkes.

Den andre delen er HKs saker i valget 2017 og våre kandidater! Hvorfor er det viktig hvem som har flertall på Stortinget? Hva vil våre partier? Vi har også invitert våre HKere som er stortingskandidater til å presentere seg. De vil gjerne ha konkrete innspill til saker å arbeide med om de kommer inn i høst.

Når vi inviterer til dette ønsker vi å bli kjent på tvers av bedrifter og bransjegrupper og å lære av hverandre. Dersom du kan søke permisjon med lønn etter Hovedavtalen er det fint. Dersom det ikke er mulig, vil fagforeningen refundere dokumentert tapt arbeidsfortjeneste.

Vi håper å bli riktig mange som møtes for en inspirasjonsdag som løfter våre felles saker. Har du spørsmål kan du ta kontakt med vår nestleder Ingunn på e-posten under eller på tlf. 918 30 142. Påmelding snarest og helst innen 15. august til ingunn.gjerstad@gmail.com

Dette brevet som plakat til klubbtavla lastes ned her.

Vi ønsker alle en fortsatt god sommer!

 

Med kameratslig hilsen

For O/A Handel og Kontor

John Thomas Suhr,
leder