I uke 6, fra 4. til 8. februar inviteres du til rekrutteringsuke. Vi frikjøper en del som har anledning og lyst til å oppsøke og rekruttere nye medlemmer, og bidra til at vi blir sterkere. Møtene ute skal bidra til langvarig organiseringsarbeid. Vi legger opp til å møte flere i hver virksomhet og vektlegger innmeldinger og informasjonsarbeid ovenfor tillitsvalgte og medlemmer som ønsker å delta på kurs og andre av våre medlemstilbud.

Sammen blir vi sterkere på arbeidsplassen og vi får gjennomslag for viktige saker for medlemmer og i samfunnet ellers. I 2019 skal vi besøke virksomheter der vi kan bli flere medlemmer og bidra til aktivt klubbarbeid. Foran neste tariffoppgjør er det viktig å bygge styrke bak våre tariffavtaler for gjennomslag for våre krav.

Det er gøy å bli flere og veldig gøy å arbeide sammen med oppsøkende virksomhet!

Jobber du i Oslo eller Akershus kan du melde din interesse til Geir gte@hkinorge.no

Oppgi navn, arbeidssted, bosted, e-post/tlf, om du kan delta på oppstartsmøte og hvilke dager i uke 6 du kan delta. Ta gjerne med en fagforeningskollega!