Resultatet i tariffoppgjøret er nå til uravstemning blant 26 000 HK-medlemmer bl.a. i varehandel

Forslaget til endringer i tariffavtalen inneholder fjerning av 12-timers regelen, og økte UB-satser til alle på søndager (fra 18 lørdag). Men vårt viktigste krav om forskuttering og full lønn under sykdom ble ikke innfridd. Vi anbefaler derfor å stemme nei til meklingsforslaget.

I mange bedrifter er ordninger med full sykelønn vanlig for alle, hos andre gjelder det bare for ledere og høytlønnede, hos atter andre gjelder det ikke for noen. Koronasituasjonen denne våren viser at dette kravet er rimelig, og et helt nødvendig risikotillegg for alle oss som har vårt daglige virke i butikkene. Vi krever forutsigbarhet uten risiko for tap av feriepenger og pensjon og uten rot med søknader til NAV. At en bestemmelse om full lønn under sykdom tariffestes, skaper likhet for alle bedrifter og alle ansatte, og sikrer at rettigheten ikke senere kan fjernes for de som allerede har det i dag.

Alle medlemmer må sette seg godt inn hva det innebærer, før dere gjør dere opp en mening om å godta – eller ikke å godta – resultatet i uravstemningen. Nå er det medlemmene som bestemmer:

Flertallet i forhandlingsdelegasjonen anbefaler å stemme JA – for å avskaffe 12-timersregelen, og gjøre det mer kostbart å ha folk på jobb på søndagene.

eller

Mindretallet i forhandlingsdelegasjonen anbefaler å stemme NEI – for gå ut i streik med krav om full lønn under sykdom.

Oslo Akershus HK anbefaler stem NEI!

Logg deg inn her for å avgi stemme. Eventuelt kan stemme avgis på SMS: HK NEI eller HK JA sendes til 1930 (for de som har registret mobilnummeret sitt i medlemsregisteret til HK).

Artikkel i HK-Nytt med argumenter for å stemme nei finner du her.

Vår forbundsleder argumenterer for å stemme ja i uravstemningen, artikkel i HK-nytt finner du her

Protokollene fra løsningsforslaget hos Riksmekleren finner du her.