Velkommen til årsmøte i HK Ung Oslo-Akershus 

TID: Onsdag 13.mars 2019, kl. 19:00 (enkel servering fra kl. 18:30)

STED: Møllergata 24, 0179 Oslo

Bli med på å sette agendaen for ungdomsarbeidet til Oslo/Akershus Handel og Kontor i 2019, og bli kjent med andre unge medlemmer og tillitsvalgte 🙂 Årsmøtet er åpent for alle medlemmer under 30 år, og man trenger ingen tidligere erfaring for å kunne være med. Ta gjerne med deg en venn eller kollega som også er medlem! 


DAGSORDEN ÅRSMØTET:       

  1. Valg av dirigent og referent(er)
  2. Godkjenning av innkalling og dagsorden
  3. Beretning
  4. Regnskap
  5. Revidert budsjett
  6. Forslag som er innkommet til ungdomsutvalget
  7. Handlingsplan 2019
  8. Valg

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være innkommet til ungdomsutvalget innen fredag 8. mars. Forslag kan sendes til pedersencharlott@gmail.com. Grunnet matservering/lokaler setter vi pris på påmelding til samme adresse innen onsdag 13.mars kl. 12:00. Gi også beskjed dersom du har noen spesielle allergier/dietthensyn. 

 

Vel møtt! 

 

Sakspapirer:

Årsberetning 2018Budsjett 2019Uttalelse – Fagbevegelsen inn læreplanenUttalelse – Et hardere arbeidslivHandlingsplan 2019

 

Med vennlig hilsen
HK Ung Oslo-Akershus ved leder Charlott Pedersen