Manifest Årskonferanse 1. mars på Sentrum Scene

FRAMTIDAS NORGE kommer raskt. Om få år kan vi ha et arbeidsliv med lønn etter nasjonalitet. Et samfunn hvor hver enkelt må sikre seg selv, når fellesløsningene forvitrer. Der kommersielle selskaper tar mer av pengene vi skatter til felles velferd. Framtidas Norge blir et mer amerikansk konkurransesamfunn, hvis ikke grasrota og samholdskreftene styrker seg. Tar fagbevegelsen ansvar for at flyktningene blir integrert i det organiserte arbeidslivet? Kan et nytt storting i 2017 sette foten ned for velferdsprofitørene? Hvem kan gjenreise en rettferdig pensjon for alle?Les mer: http://manifesttankesmie.no/manifest-arskonferanse-2016-framtidas-norge/Avdelinga dekker deltageravgiften for et begrenset antall personer. Søknad sendes: post@handelogkontor.org