Oslo/Akershus Handel og Kontor ønsker alle HK-medlemmer med familie velkommen til frokost i HK region Øst sine lokaler fra klokken 10.00. Adressen er Youngstorget 2B, 10. etg., inngang i Folketeaterpassasjen, bak Fiskeriet. Deretter samles vi bak avdelingens fane på Youngstorget klokken 11.30 for å gå i toget.

Velkommen!

Med vennlig hilsen
Avdelingsstyret Oslo/Akershus HK

Last ned plakat til klubb-tavla her.