ÅPENT FOR ALLE MEDLEMMER I OSLO/AKERSHUS HK 

TID: Torsdag 17. mars kl. 18.00 (enkel servering fra kl. 17.00) 

STED: Statstilsattes Hus, Møllergata 10 (inngang Skråninga) 

  DAGSORDEN ÅRSMØTET:

        1.    Valg av dirigent og referent(er)

        2.    Godkjenning av innkalling og dagsorden

        3.    Beretning

        4.    Regnskap

        5.    Revidert budsjett

        6.    Forslag som er innkommet til avdelingsstyret

        7.    Bevilgninger

        8.    Forslag til vedtektsendringer

        9.    Valg

        10.   Innstille på avdelingens kandidater til regionens organer

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være innkommet til avdelingsstyret innen 3. mars, og vi ber om å få dem innen kl 1600.  Forslag kan sendes til post@handelogkontor.org, eller Oslo/Akershus HK, Møllergata 24, 0179 Oslo. Grunnet matservering/lokaler setter vi pris på påmelding til samme adresse innen mandag 14. mars.

Årsmøtepapirer vil på forhånd bli lagt ut på www.handelogkontor.org

Plakat til oppheng på klubb-tavla lastes ned her: Årsmøteplakat 2016