Årsmøtet er åpent for alle medlemmer av Oslo/Akershus HK. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være avdelingsstyret i hende 14 dager før. Saker som ønskes behandlet i avdelingsstyret må være AU i hende før AU-møtene.

Her er avdelingas møteplan for 2016.