Avdelingsstyret vedtok 8. mars å støtte Flyktninghjelpen med kr. 1,- per medlem, opprundet til 20.000,-

Flyktninghjelpen har vært til stede i Ukraina siden 2014, og har støttet mennesker som har vært berørt av konflikten øst i landet. Nå øker de innsatsen i Ukraina og i nabolandene for å gi hjelp til mennesker som er tvunget på flukt.

Samme dag som vi vedtok støtten lanserte Flyktninghjelpen sin nødhjelpsplan for arbeidet i Ukraina og nabolandene de neste seks månedene og har som mål å nå ut med hjelp til 800.000 personer.

Sammen med lokale partnere har Flyktninghjelpen opprettet velkomstsentre der det deles ut varme måltider til hundrevis av mennesker i Lviv vest i Ukraina. I Warszawa har de etablert et transittsenter på sentralbanestasjonen, som vi skal drive sammen med samarbeidspartnere.

Flyktninghjelpens team gir også informasjon og juridisk assistanse for å hjelpe mennesker på flukt med å få beskyttelse og tilgang til viktige tjenester flere steder i Ukraina, også i de østlige og vestlige regionene.

De arbeider sammen med et stort antall nasjonale partnere i Polen, Moldova og Romania, for å sikre at mennesker på flukt har et trygt sted å sove, at barna kan gå på skolen, og at familier får tilgang til eksisterende støttesystemer. I tillegg har de startet opp operasjoner til Ukraina fra nabolandene, og har så langt levert mat og annen nødhjelp langs fluktrutene.

Flyktninghjelpens nødhjelpsplan tar sikte på å hjelpe 800.000 mennesker i løpet av de neste seks månedene. Les mer om nødhjelpsplanen her.