Bevilgning til Flyktninghjelpen

Avdelingsstyret vedtok 8. mars å støtte Flyktninghjelpen med kr. 1,- per medlem, opprundet til 20.000,-