Styret i Oslo-Akershus Handel og Kontor inviterer alle våre medlemmer med familie til den tradisjonelle frokosten på 1. mai.

 

Vi har åpent hus med frokostservering fra kl. 09:30. Deretter samles vi bak foreningens fane, på selveste Youngstorget, for å gå i tog ca. kl. 11:30. Der vil vi bære følgende paroler:

  •  Velferd, ikke straff – skrot arbeidslinja
  •  Bevar søndagen som felles fridag

 

I tillegg til deilig mat, blir det hilsningstaler fra 2. nestleder i Handel og Kontor, Lena Reitan, samt foreningsleder, John Thomas Suhr.

 

Ta med deg godt humør og de du er glad i, til feiringen i våre lokaler i 3. etasje Youngstorget 2B (inngang i Folketeaterpassasjen bak fiskebutikken).

 

Vi håper at flest mulig av våre medlemmer og støttespillere finner veien til Youngstorget.

 

Med kameratslig hilsen

Avdelingsstyret i Oslo-Akershus Handel og Kontor