Vi gjentar suksessen fra i fjor og arrangerer nok en gang konferanse for HK-tillitsvalgte i Oslo og Akershus.

Her får du faglig påfyll og du blir kjent med andre tillitsvalgte. 

Velkommen til Oslo Akershus HK Tillitsvalgtkonferanse, 2018!

Fagforeningen din i Handel og Kontor ønsker velkommen til en felles møteplass, inspirasjons- og skoleringsarena i fagforeningen for klubb- og avdelingstillitsvalgte. Vi inviterer deg som har tillitsverv i bedrift og/eller som medlem eller vararepresentant i fagforeningas styre og representantskap. Vi samles i Oslo sentrum, Folkets Hus, Oslo Kongressenter Youngsgt 21 ved Youngstorget, ca. 7 minutter fra Jernbanetorget.

Torsdag 11. oktober kl. 0845 til 1600 (innsjekking og kaffe fra 08.15)

I år er disse to hovedtema viktigst:

Det ene har vi kalt Arbeidsliv i endring eller «same shit- new wrapping». Her vil vi se nærmere på utfordringer for den norske modellen i våre virksomheter. Vi vil få innledning fra forskerhold om hvordan medbestemmelsen utfordres ved nye ledelsesformer av Bitten Nordrik fra Arbeidsforskningsinstituttet. Det blir en innledning av ingeniør og styremedlem i fagforeninga, Omar Samay Gemal, om hvilke erfaringer og verdier vi har med oss inn i framtidas arbeidsliv og refleksjoner knyttet til demokrati og medbestemmelse ved innføring av ny teknologi. Vi treffer et knippe av våre egne tillitsvalgte og får høre erfaringer fra ulike arbeidsplasser som det blir tid til å snakke om rundt bordene etterpå. En av disse er spanjolen Angel i kleskjeden Zara som nettopp har fått tariffavtale.

Det andre temaet vi løfter er hvorfor og hvordan vi som HK-tillitsvalgte kan bruke våre erfaringer i klimakampen. Thomas Cottis er lærer og bonde og vil fortelle om konsekvenser av global oppvarming og vi får treffe tillitsvalgte i virksomheter som har igangsatt arbeid med klima og miljø sammen med våre samarbeidspartnere (og HKere) i Framtiden i våre hender. Det blir tid til idedugnad om våre verktøy og hvordan dette arbeidet kan samarbeides om i virksomheten.

Vi får lunsj og friminutter for å bli enda bedre kjent. Konferansen er gratis og reise dekkes.

Når vi inviterer til dette ønsker vi å bli kjent på tvers av bedrifter og bransjegrupper og å lære av hverandre.  Dersom du kan få til å søke permisjon med lønn etter Hovedavtalen er det fint. Dersom det ikke er mulig er det også greit at fagforeningen refunderer når du kan dokumentere tapt arbeidsfortjeneste.

Vi håper å bli riktig mange som møtes for en inspirasjonsdag som løfter våre felles saker. Har du spørsmål kan du ta kontakt ved å sende det til e-posten under.  Oppgi navn og virksomhet

Påmelding snarest til post@handelogkontor.org

Vi ønsker alle hjertelig velkommen til årets konferanse og gleder oss til å treffes!

Konferansen er gratis. Dersom du må søke deg fri fra jobb for å kunne delta dekker vi tapt arbeidsfortjeneste.

Skjema tapt arbeidsfortjenesteSkjema forskuttert lønnReiseregning