Vi inviterer til enda en runde med kurset «Arbeid og kapital». I tillegg til HK-medlemmer, så er det være satt av en håndfull plasser til tillitsvalgte fra andre forbund enn HK.

Veiledere er historiker Harald Berntsen og fagforeningsveteran fra Heismontørenes Fagforening Terje Skog.

Kort beskrivelse:
Kritiske studier av vår måte å organisere den samfunnsmessige produksjonen – gjennom et kapitalistisk system – er nesten fraværende i arbeiderbevegelsen i dag. Dette er en påfallende endring fra bare noen tiår tilbake i tid. Dette har skjedd til tross for at kapitalismens grunnleggende virkemåte er den samme som før.

Utviklingen i den kapitalistiske produksjonsmåten har nå kommet til et punkt hvor den har fått en nærmest total dominans over våre liv. Internasjonalt har tidligere såkalte sosialistiske stater spilt fallitt – og kapitalistisk organisering av vareproduksjonen skrider fram isteden. I vår del av verden har den kapitalistiske tenkemåte stadig fått større innpass i både i offentlig forvaltning og i vårt eget forenings- og organisasjonsliv – dette til tross for at spillereglene her er helt annerledes enn i privat virksomhet med profitt som mål.

Systemkritikken har slik fått mindre rom, paradoksalt nok i en tid hvor den burde være mer aktuell enn noen gang før. Ødeleggelser av natur og klima, sykliske økonomiske kriser, konkurser og arbeidsledighet, stadig forringelse av velferdsordninger, utbytting av arbeidere og opphoping av kapital på stadig færre hender, blir i dag nærmest sett på som uunngåelige og naturgitte fenomener.

For bedre å kunne kritisere, og påpeke at det ikke bare finnes ett valg i disse kampene, er det viktig å forstå utviklingen i kapitalismen. Tillitsvalgte som har fulgt med på endringer i egen bedrift over tid, forhandlet lønn og arbeidsbetingelser, eller opplevd oppkjøp og virksomhetsoverdragelser – har fra før en unik praktisk erfaring med spillereglene i kapitalismen og hvordan samfunnet utvikler seg som følge av dette systemet. Ved hjelp av en grunnleggende analyse av hva som kjennetegner kapitalistisk produksjon, hvordan systemet faktisk fungerer, og hva som skiller det fra andre måter å produsere på, er et av målene med studiet å gi en mer helhetlig forståelse av kapitalismens faktiske virkemåte, for slik å gjøre det hele litt mindre mystisk og uforklarlig.

Kurset vil avholdes i Oslo-Akershus HKs lokaler i 3. ets Youngstorget 2B

Torsdag 20. oktober kl 12-16: Forskjellige samfunnsformasjoner, Varer og penger
Torsdag 27. oktober kl 12-16: Forvandling av penger til kapital produksjon av absolutt merverdi
Torsdag 10. november kl 12-16: Den relative merverdi
Torsdag 17. november kl 12-16: Kapitalens akkumulasjon
Mandag 28. november* kl 09-14: Oppsummering og diskusjon om arbeiderbevegelsen 

I tillegg er det egenlesing av studielitteratur mellom hver samling. Det kreves ingen forkunnskaper for å delta, men det forventes at de som får plass på forhånd anser seg å ha mulighet til å møte opp de oppsatte kursdager.

Kurset er gratis for deltagerne. I tillegg får HK-medlemmer betalt reise og eventuell tapt arbeidsfortjeneste etter vanlige regler, men det forutsettes at det søkes arbeidsgiver om fri med lønn først.

Påmelding gjøres til ost@hkinorge.no. Påmeldingsfrist er søndag 9. oktober. De som får plass på kurset vil få beskjed snarest mulig.

 

 

*I en tidligere versjon sto det oppført mandag 29. november. Det er korrigert i dag 3.10 – det riktige for siste møtedag er mandag 28. november