Bli med buss gratis fra Oslo S, Hotel Opera, kl. 09:45 og fra Sandvika kl. 10:10. HK Region Øst spanderer mat på Hønefoss.

Fylkesmannen har vedtatt at butikkene får holde åpent søndag 2. juni fra kl. 12:00 til 16:00 i forbindelse med sykkelrittet Tour of Norway i Hønefoss. Saken har ikke vært på høring hos Handel og Kontor.

Fylkesmannens begrunnelse er at «den aktuelle søndagen er siste dag i rittet Tour of Norway og det skal sykles mye i sentrum av Hønefoss. Sykkelrittet vil tiltrekke seg mange mennesker». Det gir «særlige grunner til å gi dispensasjon». Videre legger fylkesmannen til at arbeid på denne dagen skal være frivillig. Men HK mener det ikke er frivillig å jobbe når butikkeiere og senterledelsen har bestemt at det skal være åpent.

Vi mener dette er en uthuling av loven om helligdagsfred. Vi oppfordrer deg derfor til å ta med en venn og møte opp for å støtte de varehandelsansatte slik vi får beholde vår felles fridag.

Markeringen på torget i Hønefoss varer fra kl. 11:30 til 12:30.

Det settes opp turbuss fra Hotel Opera kl. 09:45 og Sandvika 10:10.

 

Påmelding til buss: fawsi.adem@gmail.com.

Det blir matservering i Hønefoss.

Plakat til å skrive ut finner du her

 

Med vennlig hilsen
avdelingsstyret Oslo/Akershus Handel og Kontor