Fagforeningsstyret i Oslo Akershus Handel og Kontor har 20. september diskutert streiken blant medlemmer av Creo, NTL og Fagforbundet:

Vi registrerer at arbeidsgiver nå forsøker å løpe fra forsikringene som ble gitt ved overgang fra tidligere pensjonsordning, om at en ny pensjon skulle være både livslang og uten forskjellsbehandling av kjønnene. I ettertid ble hele kulturbransjen hardt rammet av smitteverntiltakene under corona. At arbeidsgiver nå forsøker å benytte situasjonen til å skyve usikkerhet også for fremtidig pensjon over på sine ansatte, framstår som meget usympatisk.

Arbeidsgiver tilbyr en ren fondsplassering gjennom innskuddspensjon, hvor hele risikoen er lagt på den ansattes skuldre, både for om innskuddet taper seg ved børsfall, eller om innskuddet går tomt om den ansatte lever «for lenge».

Hybridpensjon er alternativet de ansatte krever for å ivareta kravet om kjønnsnøytral og livslang pensjon – med sosiale elementer fra den gamle ordningen med ytelsesbasert pensjon som nå er fratatt flere og flere ansatte.

På samme måte som annen lønn, så kommer ikke en verdig og rettferdig pensjonsordning av seg selv. De streikende kulturarbeiderne står derfor i en kamp på vegne av langt flere enn den enkelte.

Oslo Akershus HK gir vår fulle støtte til de streikende – og stiller oss til disposisjon for å bidra på de måter vi kan for at de streikende kommer seirende ut av konflikten!

 

Kulturmarsj i Oslos gater – 29. september 

Det blir arrangert en ny kulturmarsj 29. september til støtte for de streikende, se facebookarrangement her.

Under er bilder fra forrige kulturmarsj (9. september) hvor flere fra avdelingen deltok;