Oslo-Akershus Handel og Kontor støtter det svenske fagforbundet IF Metall i streiken for tariffavtale. 130 bilmekanikere på forskjellige verksted i Sverige står i bresjen og tar kampen, dette er en grunnleggende viktig streik for hele den nordiske arbeidslivsmodellen. Hvis Tesla får operere uten tariffavtaler åpner det for at andre internasjonale selskaper kan underminere den nordiske modellen, også i andre bransjer.

Faksimile FriFagbevegelse

Tariffavtaler utgjør selve fundamentet i den nordiske arbeidslivsmodellen. Norden har sammenliknet med andre land en høy organisasjonsgrad, både blant arbeidstakere og arbeidsgivere. Gjennom medlemskap i en fagforening forhandler arbeidstakerne kollektivt om lønns- og arbeidsvilkår. Dette enten direkte med arbeidsgiver eller ved at arbeidsgiver er medlem i en arbeidsgiverforening. Forhandlingsresultatet fastsettes i en tariffavtale som hele bransjer forholder seg til.

Elon Musk er en innbitt og høylytt motstander av fagorganisering og tariffavtaler, og hevder sine synspunkter i ytringsfrihetens navn, samtidig som han effektivt og brutalt begrenser sine ansattes frihet. Tidligere framsatte ønsker ved Tesla-virksomheter i USA om bedre lønn, arbeidsbetingelser og tariffavtaler har blitt møtt med represalier og oppsigelser. Det er dokumentert en utbredt fryktkultur i mange av Teslas virksomheter. Desto større respekt står det av kampen de svenske bilmekanikerne nå står i!

Vi ber Teslas ledelse om snarest å ta til fornuft ved å møte de streikende i reelle forhandlinger på en konstruktiv og ryddig måte.

Les mer om saken hos FriFagbevegelse her.

Støtteerklæring til de streikende i Tesla