Torsdag 20. august avholdes valgkampkurs i Møllergata 24, for alle HK-medlemmer som kan tenke seg å være med å sette fagforeningas viktigste saker på dagsorden i valgkampen.

Om du ikke kan delta på kurset men likevel er interessert i å bidra i valgkampen i Oslo og Akershus, for blant annet å beholde søndagen som fridag, ta kontakt med valgkampkoordinator Vidar Hovland på vidar.hovland@handelogkontor.org.

Mer informasjon om kurset og plakat til å henge opp på klubb-tavla på jobben her: Valgkampkurs.