Informasjon fra LO Favør til LO-medlemmer som er påvirket av katastrofen i Gjerdrum.

«Vår forsikringsleverandør Fremtind er i beredskap for medlemmer som er rammet og trenger hjelp i forbindelse med skredet på Ask i Gjerdrum.

Medlemmer som er evakuert og som trenger umiddelbar hjelp til å få kjøpt inn nødvendige ting, kan ta kontakt med forsikringsselskapet på tlf. 416 06600 (LOfavør) eller 915 02300 (SpareBank 1). Vi vil dekke evakueringskostnader for medlemmer med LOfavør Innboforsikring som er evakuert, uansett om eiendommen deres er skadet eller ikke.
 
Medlemmer med LOfavør-forsikring som har fått skader på eiendom eller kjøretøy som følge av skredet, kan melde skaden inn til Fremtind på vanlig måte via nettbanken sin eller www.meldeskade.no.
 
Dersom noen har biler de ikke får ut fra området, vil vi dekke leiebil i henhold til den enkeltes forsikringsavtale, inntil bilen kan hentes ut.
Vi anbefaler for øvrig medlemmene våre i området om å følge med på informasjon som legges ut på kommunens hjemmeside eller på politiet.no.»