Med frist ut onsdag 13.4. kl. 24.00 er Handel og Kontor fra mandag i mekling for tariffavtaler i konflikten med elektrokjeden Expert, som for en tid siden har meldt seg ut av arbeidsgiverorganisasjonen Virke. Ovenfor sine ansatte i 23 ulike avdelinger på landsplan iverksatte kjeden prosesser der de ansatte skulle «velge» mellom tariffavtale eller et prestasjonsbasert lønnsystem uten forankring i den medbestemmelsen som Hovedavtalen gir, uten AFP, uten tillegg for ubekvem arbeidstid eller andre grunnpilarer i norsk arbeidsliv.

Handel og Kontor har krevd tariffavtalene videreført direkte med de 23 avdelingene/virksomhetene og det er nå inngått avtale ved 12 av disse, herunder Expert Drøbak der alle er organisert. Vi ser at Expert inngår avtaler der styrkeforholdet er i vår favør med mange medlemmer. Det gjenstår å se om medlemmer må gå i streik for tariffavtaler på to til tre steder i Oslo og Akershus  Handel og Kontors område. Dette kan skje tidligst fra torsdag morgen eller senere (og det er i skrivende stund ikke tatt stilling til når.)

Uansett om meklingen gir oss de ønskede resultater i form av underskrevene avtaler eller om det blir streik for å kjempe for dette inviterer vi til en orientering om konfliktens grunnlag og status. Vi inviterer til solidarisk samhold og praktisk bistand rundt Expertmedlemmer (streikevakt) og  etterleve viktige prinsipper i norsk arbeidsliv ved å ta i bruk tariffavtalens og hovedavtalens bestemmelser.

Vi inviterer til informasjonsmøte torsdag 14.april kl. 17.30 til 19.30 hos LO i Oslo, Møllergata 24, 9.etasje. (10 minutters gange fra Oslo S, ringeklokke 903.)            

Det blir enkel servering i møtet. Sammen vil vi bygge enda mer styrke i elektrobransjen og bidra til utbredelsen av et verdig arbeidsliv.

Vel møtt

Med kameratslig hilsen

For regionkontoret, Nina Skranefjell og Kjetil Neskvern
For Oslo/Akershus HK, John Thomas Suhr, Lars Hjetland og Ingunn Gjerstad