ÅRSMØTE 2018

ÅPENT FOR ALLE MEDLEMMER I OSLO/AKERSHUS HK

TID:       Torsdag 22. mars kl. 17.30 (enkel servering fra kl. 17.00)
STED:   Oslo Kongressenter Folkets Hus, Youngsgate 21, Oslo

I forkant av årsmøtet vil det bli et kort foredrag av Arvid Ellingsen (spesialrådgiver i LO) som vil gi oss noen smakebiter fra arbeiderbevegelsens historie i Norge.

DAGSORDEN ÅRSMØTET:       

  1. Valg av dirigent og referent(er)
  2. Godkjenning av innkalling og dagsorden
  3. Beretning
  4. Regnskap
  5. Revidert budsjett
  6. Forslag som er innkommet til avdelingsstyret
  7. Bevilgninger
  8. Forslag til vedtektsendringer
  9. Valg
  10. Innstille på avdelingens kandidater til regionens organer

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være innkommet til avdelingsstyret innen 8. mars. Forslag kan sendes til post@handelogkontor.org, eller Oslo/Akershus HK, Møllergata 24, 0179 Oslo. Grunnet matservering/lokaler setter vi pris på påmelding til samme adresse innen tirsdag 20. mars.

Årsmøtepapirer vil på forhånd bli lagt ut på www.handelogkontor.org

Plakat til klubbtavla lastes ned her