Tid: Tirsdag 26. september kl 1600 

Sted: Sørmarka Konferansesenter, Enebakkveien 625, 1404 Siggerud (Buss 550 fra Oslo S til Sørmarka)

 

Agenda:

  1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
  2. Budsjett og Virksomhetsplan for 2024
  3. Eventuelle saker innkommet avdelingsstyret
    1. Forslag 1 Organisering og rekruttering
    2. Forslag 2 Styrehonorar

 

Alle medlemmer er velkomne, men kun valgte representanter med møteplikt har stemme-, samt tale- og forslagsrett.

Forslag som ønskes behandlet må sendes post@handelogkontor.org innen tirsdag 19. september. Sakspapirene til representantskapet blir lagt ut på denne siden og sendt ut til representantene på e-post etter styremøtet den 21. september.