Årsmøtet er åpent for alle medlemmer.

Tid:        Lørdag 26. mars 2022, kl. 13:00 (Enkel servering fra kl 1230) 

Sted:   Flyttet til Clarion Hotel The Hub, Biskop Gunnerusgt. 3, 0106, Oslo

I forkant av årsmøtet vil det innledes om status på årets tariffoppgjør.

DAGSORDEN ÅRSMØTET:

  1. Valg av dirigent og referent(er)
  2. Godkjenning av innkalling og dagsorden
  3. Beretning
  4. Regnskap
  5. Revidert budsjett
  6. Forslag som er innkommet til avdelingsstyret
  7. Bevilgninger
  8. Forslag til vedtektsendringer
  9. Valg
  10. Innstille på avdelingens kandidater til regionens organer

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være innkommet til avdelingsstyret innen 12. mars. Forslag sendes til post@handelogkontor.org. Årsmøtedokumenter vil legges ut på www.handelogkontor.org. Plakat til årsmøtet kan lastes ned her.

Grunnet matservering ønsker vi påmelding til årsmøtet på post@handelogkontor.org. Gi også beskjed dersom du har noen allergier/dietthensyn.

Vel møtt!           

Hilsen

avdelingsstyret Oslo Akershus HK