Tid:        Lørdag 28. august 2021, kl. 13:00 (Enkel servering fra kl 1230)  
Sted:     Oslo Kongressenter Folkets Hus, Youngs gate 21

Årsmøtet er åpent for alle medlemmer. 


 DAGSORDEN ÅRSMØTET:

1.       Valg av dirigent og referent(er)
2.       Godkjenning av innkalling og dagsorden
3.       Beretning
4.       Regnskap
5.       Revidert budsjett
6.       Forslag som er innkommet til avdelingsstyret
7.       Bevilgninger
8.       Forslag til vedtektsendringer
9.       Valg
10.   Innstille på avdelingens kandidater til regionens organer

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være innkommet til avdelingsstyret innen 14. august 2021. Forslag sendes til post@handelogkontor.org. Årsmøtedokumenter vil legges ut på www.handelogkontor.org. Plakat med innkalling og dagsorden finnes her.

Grunnet matservering og eventuelle smittevernbegrensninger på tidspunktet ønsker vi påmelding til årsmøtet her. Gi også beskjed dersom du har noen allergier/dietthensyn.

Vel møtt! 
 
Med vennlig hilsen

Avdelingsstyret Oslo/Akershus HK