Oslo/Akershus HK innkaller til høstens representantskap torsdag 8. oktober kl. 18.00

Representantskapet består av: John Thomas Suhr, Charlott Elise Austbø Pedersen, Charlotte Dyrkorn, Fawsi Adem, Rozina Nazar, Jens Knapstad, Houda Zammali, Aicha A Traoré, Kan Min Lin, Li-Mei Theodora Berglid, Andreas Olsen, Tormod Aarum, Hege Brandhaug, Dalwinder Singh, Celina Smestad Tveter, Daniel Walter, Per Øivind Eriksen, Håvard Lundkvist, Bjørn Brander’, Karl Joakim Severin Fjeldstad, Hilde Moshølen, Atle Teigen, Ole Magnus Eide, Andreas Lindrupseny, Christian Kaborg, Monica Hekkvang, Bjørn Limkjær Sæthre, Ida Sofie Kjølmoen, Oddbjørn Snekkerbakken og Mikael Kristoffersen.

I tillegg til de valgte representantene har også alle varamedlemmer mottatt innkalling i dag. Det er møteplikt for representantskapets medlemmer. Forfall meldes så snart som mulig til post@handelogkontor.org  

Hvem kan delta?

Representantskapet er åpent for alle medlemmer, men pga koronapandemien er det begrensning på antall deltakere. Medlemmer som vil delta må sende påmelding til post@handelogkontor.org. Kun medlemmer som har sendt inn påmelding og fått svar om at det er plass vil kunne være med på møtet. Kun representantskapets medlemmer har stemmerett i representantskapsmøtet.

Sakspapirer

Komplette sakspapirer legges ut på www.handelogkontor.org i forkant av møtet.

Tid og sted

Møtet starter klokken 18.00, torsdag 8. oktober. Representanskapsmøtet avholdes fysisk på Oslo Kongressenter. 

Innlevering av forslag

Forslag som ønskes behandlet på representantskapet må være innkommet til avdelingsstyret innen onsdag 30. september. Forslag kan sendes til post@handelogkontor.org, eller Oslo/Akershus HK, Møllergata 24, 0179 Oslo.

 

Les mer om representantskapet i vedtektenes § 7 

 

Sakspapirer publisert: 5. oktober 2020

Virksomhetsplan avdelinga 2021

OAHK budsjett 2021 egne midler

OAHK budsjett 2021 regionens midler (vedtas av regionens representantskap)