Fagforeningsleder John Thomas Suhr har vært med i «Pensjonsutvalget for alle», som er «Pensjon for alle» sin gruppe som har lagd en alternativ rapport om dagens pensjonssystem. Dette som svar på det offentlig oppnevne utvalget som har hatt et langt snevrere mandat, som hovedsakelig har vært opptatt av den økonomiske bærekraften til pensjonssystemet. Handel og Kontors medlemmer rammes hardt av kutt i pensjonene våre. Omfordelingen i pensjonssystemet er nå fra lavtlønnede som ikke klarer jobbe til en  pensjonsalder som i realiteten stadig økes, til de med høye lønninger og fysisk lette jobber. Live stream tirsdag 6. september fra kl 1000 her.