Bli med på medlemsmøte og lær hvordan du kan ta fagbrev på jobb!

Siden det var så stor interesse for dette temaet tidligere i år, arrangerer vi nok en gang medlemsmøte om «hvordan ta fagbrev på jobben».

Visste du at det finnes flere ulike fagbrev innenfor Handel og Kontors områder? Og at det er mulig å ta disse basert på kompetanse du har samlet opp i arbeidslivet? Kunne du tenke deg å en formell dokumentasjon på kompetansen din, men vet ikke helt hvordan du skal gå frem for å få dette? Bli med på medlemsmøte da vel?!

Vi får besøk av Hilde Moshølen fra AOF, som skal fortelle om mulighetene vi har til å ta fagbrev innenfor HK-områdene.

Vi avholder to møter om temaet 16. oktober 2018 i Møllergata 24, Oslo.

  • Møte nr. 1: kl. 17:00 – 18:30, med matservering fra kl. 16:30.
  • Møte nr. 2: kl. 19:30 – 21:00, med matservering fra kl. 19:00.

Møtet er gratis, og åpent for alle som er medlem av Handel og Kontor avd. Oslo/Akershus.

Meld fra om at du kommer, og til hvilket møte du kommer på post@handelogkontor.org snarest mulig, og senest innen 15. oktober 2018, kl. 12:00.

Ta gjerne med deg en kollega eller tre som også er medlem!

Her finner du plakat til å henge opp på arbeidsplassen.