Handel og Kontor region øst inviterer på medlemsmøte om HKs solidaritetsprosjekt i Bosnia. Møtet avholdes på regionkontoret, Youngstorget 2b, Oslo, kl. 18:00-20:30 onsdag 17.januar 2018. Vi starter opp med enkel servering fra kl. 17:30 for deg som kommer rett for jobb, det blir også kaffe/te og vafler.

Helt siden landsmøtet i 1996 har Handel og Kontor engasjert seg i Bosnia-Herzegovina, landet som ble hardest rammet av krigene på Balkan. HK har sett arbeidet med å styrke fagforeningsarbeidet til våre kollegaer i et land med et helt annet utgangspunkt enn oss. Vi ser dette faglige arbeidet som en viktig del av et nødvendig freds-, gjennoppbyggings- og demokratiarbeid.

Mersiha Besirovic og Fiflet Plivcic skal delta på HKs representantskap og vil møte en del klubber hos oss i tillegg til å komme på dette medlemsmøtet. Du som medlem i HK kan treffe representantene fra vårt søsterforbund STBiH (Sindikata Radnika Trogvine Bosne i Hercegovine).

I tillegg til disse representantene vil vi få vite litt om Bosnias historie og om konflikten på Balkan ved bosnieren Enver Djuliman som er historiker, forfatter, jurist og rådgiver i Helsingforskomiteen. Vår regionskontorleder Bente Tandberg vil fortelle litt om vårt prosjekts historie før vi får innsikt i dagens situasjon og utfordringer fra Mersiha.

Gi oss gjerne et ord om du kommer slik at vi har nok servering. Kontakt oss på ost@hkinorge.no eller på 23 06 11 86.

Vi gjør oppmerksom på at dette er et åpent møte for alle medlemmer i Oslo/Akershus HK og Østfold HK, følgelig dekker vi ikke reisekostnader og tapt arbeidsfortjeneste.

 

Håper vi sees!