Internasjonal solidaritet er et av fagbevegelsens kjennetegn fra starten. Lyst til å høre mer om hvorfor og hvordan vi i HK samarbeider med fagorganiserte kamerater på Cuba og i Latvia i dag?

Kom på medlemsmøte 6. desember. Få varmende grønnsaksuppe og brød fra kl. 17 og hør nærmere om Handel og Kontors solidaritetsarbeid fra kl. 17.30. På Cuba har HK samarbeid med vårt søsterforbund SNTCGS som organiserer innenfor HK området samt hotell og restaurant med å avholde årlige seminarer i provinsene om Arbeidsmiljølovensbestemmelser, forhandlinger, tillitsvalgtes plikter og rettigheter og HMS sammen med lokale tillitsvalgte i Cubas provinser. Engasjementet er stort. Sissel Weholdt fra vår fagforening er en av dem som jobber tettest med dette sentralt og vil fortelle fra Cuba og arbeidet der.

I Latvia arrangerer avdelingas internasjonale utvalg kurs om blant annet faglige rettigheter, organisering og forhandlinger. Mikael Kristoffersen sitter i fagforeningas internasjonale utvalg og vil fortelle fra arbeidet i Riga sammen med vårt søsterforbund LTDA og fra Latvia. Vi ser på vårt prinsipp- og handlingsprogram om temaet og du kan ønske deg nye tema å ta opp.

Møtet er i Møllergata 24, 9.etg (LO i Oslo ringeklokke 903#) og åpent for alle HK-medlemmer i Oslo/Akershus og det starter med enkel matservering og uformelt treff fra kl. 17. Programmet starter 1730 og vi tar sikte på å avslutte senest 19.30.

Hvis du sender påmelding til ingunn.gjerstad@lo-oslo.no senest 5.12. kl. 15 så ordner vi mat til deg også!