Vi har invitert forbundsleder i HK Christopher Beckham og leder av LO Øvre Romerike Roy Jonskås fra Gardermoen til medlemsmøte torsdag 25. mars.

Vi vil diskutere hvordan smitteverntiltakene rammer HKs medlemmer på forskjellige arbeidsplasser, fra hjemmekontor til nedstenging. Hvilke krav skal vi stille til myndighetene, og hvilke tiltak kan avdempe pandemiens konsekvenser på våre arbeidsplasser?

Tid: I etterkant av ekstraordinært årsmøte torsdag 25. mars 2021, kl. 19:00.

Sted: Digitalt, Teams

Medlemsmøtet starter ca kl 1930. Siden møtet arrangeres i forlengelsen av ekstraordinært årsmøte, vil det da kun være åpent for medlemmer av Oslo Akershus HK som deltar på årsmøtet. Påmelding senest i  morgen – onsdag 24. mars. Link til møteplattform sendes ut til påmeldte deltakere i forkant. Meld deg på her: https://handelogkontor.org/pamelding/

Tidligere utsendt informasjon om ekstraordinært årsmøte og ny info om medlemsmøte kan lastes ned her.

Vel møtt!