Grønland Vidar JuliaTil medlemmer av Oslo/Akershus HK

Vi er inne i valgkampens to siste uker. Nå står klampen om å beholde søndagen som en annerledesdag! For å legge maksimalt press på saken trenger vi at så mange som mulig til å stiller opp. Klikk her for oversikt over aktiviteter du kan delta på fremover. Meld deg til tjeneste på e-post til vidar.hovland@handelogkontor.org. Om du har en time eller to ledig en av dagene er det også fint…