Er du ny som tillitsvalgt, eller har du lyst til å bli det? Eller er det kanskje lenge siden du har vært på kurs? Da bør du melde deg på lynkurs i regi av Handel og Kontor avdeling  Oslo/Akershus!

På lynkurset får du anledning til å treffe andre nye tillitsvalgte, og lære om hvilke verktøy vi som tillitsvalgte har å jobbe med. Du vil også lære litt om hva det vil si å være tillitsvalgt.

Kurset er gratis, og eventuelle reiseutgifter og tapt arbeidsfortjeneste dekkes av oss.

Du kan velge mellom fire ulike kursdatoer:

  • Onsdag 10. oktober 2018, kl. 12 – 17 i Ski.
  • Lørdag 27. oktober 2018, kl. 10 – 15, i Møllergata 24, Oslo.
  • Mandag 5. november 2018, kl. 16:30 – 21:30 i Møllergata 24, Oslo.
  • Onsdag 7. november 2018, kl. 10 – 15 i Møllergata 24, Oslo.

Påmelding, samt hvilket kurs du ønsker å delta på sendes til post@handelogkontor.org snarest mulig.

Her finner du plakat til å henge opp på arbeidsplassen.

Skjema tapt arbeidsfortjenesteSkjema forskuttert lønnReiseregning