Torsdag 12. januar starter vi en ny runde med studiesirkelen «Arbeid og kapital». Denne gangen har vi satt opp kursdager på dagtid. Kursene går over 5 forskjellige torsdager, med egenlesing mellom. Gratis for medlemmer av Oslo-Akershus HK. Du søker permisjon fra arbeidsgiver og vi dekker eventuell tapt arbeidsfortjeneste. Se hele kursbeskrivelsen og praktisk informasjon her.

Møte 12. januar: Varer og penger 
Møte 26. januar: Forvandling av penger til kapital – produksjon av absolutt merverdi
Møte 2. februar: Den relative merverdi 
Møte 16. februar: Kapitalens akkumulasjon 
Møte 23. februar: Oppsummering og diskusjon om arbeiderbevegelsen

Påmelding gjøres ved å sende en e-post til post@handelogkontor.org. Du får beskjed om du får plass eller om kurset er fullt.

Beskrivelse og læringsmål:
Kritiske studier av vår måte å organisere den samfunnsmessige produksjonen, gjennom et kapitalistisk system, er nesten fraværende i arbeiderbevegelsen i dag. Dette er en påfallende endring fra bare noen tiår tilbake i tid. Dette til tross for at kapitalismens grunnleggende virkemåte overhodet ikke har endret seg i perioden.

Utviklingen i den kapitalistiske produksjonsmåten har nå kommet til et punkt hvor den har fått en nærmest total dominans over våre liv. Internasjonalt har tidligere såkalte sosialistiske stater spilt fallitt – og kapitalistisk organisering av vareproduksjonen skrider fram isteden. I vår del av verden har den kapitalistiske tenkemåte stadig fått større innpass i både i offentlig forvaltning og i vårt eget forenings- og organisasjonsliv – dette til tross for at spillereglene her er helt annerledes enn i privat virksomhet med profitt som mål.

Systemkritikken har slik fått mindre rom, paradoksalt nok i en tid hvor den burde være mer aktuell enn noen gang før. Ødeleggelser av natur og klima, sykliske økonomiske kriser, konkurser og arbeidsledighet, stadig forringelse av velferdsordninger, utbytting av arbeidere og opphoping av kapital på stadig færre hender, blir imidlertid i dag nærmest sett på som uunngåelige og naturgitte fenomener.

For bedre å kunne kritisere, og påpeke at det ikke bare finnes ett valg i disse kampene, er det viktig å forstå utviklingen i kapitalismen. Tillitsvalgte som har fulgt med på endringer i egen bedrift over tid, forhandlet lønn og arbeidsbetingelser, eller opplevd oppkjøp og virksomhetsoverdragelser – har fra før en unik praktisk erfaring med spillereglene i kapitalismen og hvordan samfunnet utvikler seg som følge av dette systemet. Ved hjelp av en grunnleggende analyse av hva som kjennetegner kapitalistisk produksjon, hvordan systemet faktisk fungerer, og hva som skiller det fra andre måter å produsere på, er et av målene med studiet å gi en mer helhetlig forståelse av kapitalismens faktiske virkemåte, for slik å gjøre det hele litt mindre mystisk og uforklarlig.

Les mer her.