Russlands angrep på Ukraina er en grov krenkelse av landets suverenitet og folkerett. Vi krever fredsforhandlinger og at Putin umiddelbart trekker militæret ut av Ukraina.

Krig er alltid en humanitær katastrofe. Vi må derfor stille opp med bistand til sivilbefolkning som blir rammet av krig, og bistå de som flykter fra begge sider av frontlinjen slik at de kan komme seg i landflyktighet – også til Norge.

Motstanden Putins krig nå møter fra det russiske sivilsamfunnet er meget gledelig, og må støttes. Samtidig som vi legger press på russiske myndigheter og står opp mot krigen, så må folk-til-folk samarbeidet mellom russisk og norsk sivilsamfunn videreføres.

Vi vil støtte tiltak som kan føre til deeskalering av konflikten, en fredsavtale og tilbaketrekning av russiske styrker.

Oslo – Akershus Handel og Kontor har bevilget 1 krone for hvert av våre medlemmer, opprundet til 20 000,-, til humanitær bistand gjennom Flyktninghjelpen.

 

Vedtatt på fagforeningas årsmøte 26. mars 2022