Resultatet i tariffoppgjøret mellom HK og Virke (Landsoverenskomsten og tilknyttede avtaler) skal nå på uravstemning:

  • 4 kroner i generelt tillegg til alle er ikke nok for å sikre kjøpekraft til ansatte som ligger ut over øverste minstelønnssats. På avtaler som Kontoroverenskomsten og Lederoverenskomsten er dette den eneste økningen som er garantert – før lokale lønnsforhandlinger.

  • Å heve søndagstillegget fra 110,- til 115,- avskrekker ikke flere bedrifter fra å legge arbeidstiden til vår felles fridag. Om vi skal stoppe en høyreside i politikken som truer med å frata oss søndagen som fridag om de vinner valget neste år, så er det nå vi må få til en kraftig økning i tillegget.

  • Vi har fra før sikret minimum tre måneders sykelønn utbetalt fra bedrift – som vi fikk kjempet inn i tariffavtalen i 2022. I år kom vi ikke noe videre mot målet om 12 måneders lønn.

Varehandel og spesielt dagligvare-kjedene har hatt rekordoverskudd de siste årene, med hinsides utbetalinger av utbytter, bonuser og topplederlønninger. I lokale lønnsoppgjør blir vi avspist med smuler. Skal vi stanse økningen i gapet mellom oss som jobber – og de som kontrollerer virksomhetene – så må dette gjøres i det sentrale tariffoppgjøret hvor vi kan stå sammen i solidaritet mellom de forskjellige ansattgrupper.

Garantitillegget fra 1. februar er et resultat av manglende lønnstillegg i fjor. For å stanse den 8 år lange trenden uten reallønnsøkninger, så kan vi ikke godta at arbeidsgiversiden regner garantitillegget inn i den økonomiske rammen – slik som er resultatet fra meklingen nå.

Istedenfor å forsøke å imøtekomme våre økte lønnskrav – med tilbud om bedre rettigheter som ikke gir samme kostnader for bedriftene – så opplevde vi i år isteden å bli møtt med en lang rekke «motkrav» fra arbeidsgiversiden. Produktiviteten i bedriftene øker stadig, og vi forventer at lønn og arbeidsbetingelser øker i minimum samme takt. Å skulle si fra oss rettigheter som vi har kjempet fram tidligere er uaktuelt.

På tross av alle bedriftene som allerede praktiserer dette, og enkelte skamløse virksomheter hvor ledersjiktet har 12 måneders lønnsutbetalinger fra arbeidsgiver ved sykdom – nektes fortsatt de ansatte på gulvet sikret dette gjennom tariffavtalen.

Slik kan det ikke fortsette. Vi er nå nødt for å vise arbeidsgiverne at vi mener alvor når vi truer med streik. Oslo-Akershus HK anbefaler derfor å stemme nei i uravstemningen.