Vi i Oslo/Akershus Handel og Kontor opplever at våre arbeidsgivere har blitt mer aggressive og vil at ansatte skal konkurrere seg imellom for å akseptere lavere lønn og avstå fra rettigheter. Derfor er det så viktig å ha tariffavtale slik at vi fagorganiserte lager et minstenivå som sikrer oss en lønn å leve av og en arbeidstid og arbeidsforhold å leve med. En tariffavtale gir oss også medbestemmelse og innflytelse, og muligheten til å oppnå bedre betingelser framover.

Dess flere som har tariffavtale desto mindre muligheter har arbeidsgiverne til å sette oss ansatte opp mot hverandre. Derfor er deres streik for tariffavtale i Norse Production en viktig kamp også for oss i Handel og Kontor og for hele resten av fagbevegelsen.

Oslo/Akershus Handel og Kontor ønsker dere lykke til med streiken og oppfordrer dere til å stå på til dere har vunnet deres rettferdige kamp for tariffavtale!

Med kameratslig og solidarisk hilsen

John Thomas Suhr, fagforeningsleder