Spørsmålet om søndagsåpne butikker viser hvor avgjørende politiske avgjørelser er for HKs medlemmer. Avdeling Oslo/Akershus Handel og Kontor har planlagt høy aktivitet for å mobilisere medlemmene og synliggjøre våre viktigste krav til politikerne ved kommune- og fylkestingsvalget.

Vi har derfor behov for en person som er 100 % dedikert til å jobbe med koordinering av våre aktiviteter fram til valgdagen 14. september. Tiltredelse snarest. 

 Vi vil gjennomføre medlemsmøter og aktiviteter, drive oppsøkende virksomhet på og ved arbeidsplassene, ringe rundt til tillitsvalgte og medlemmer, og gjennomføre forskjellige stunt, aksjoner og lignende.

God kjennskap til fagbevegelsen, HK og våre nærmeste samarbeidspartnere i Oslo-Akershus er en stor fordel da vi har behov for en operativ person i denne rollen snarest mulig. Evne til å planlegge, involvere og få folk med på gjennomføring av aktivitetene er viktig.

Stillingen lønnes i henhold til tariffavtale mellom AAF og HK.

Søknad kan sendes til Oslo/Akershus Handel og Kontor, Møllergata 24, 0179 Oslo eller på e-post til post@handelogkontor.org. Søknadsfristen er onsdag 10. juni 2015.

Flere opplysninger om stillingen kan du få av avde­lingsleder John Thomas Suhr på telefon 406 40 660 eller post@handelogkontor.org.