REPRESENTANTSKAP OG EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

ÅPENT FOR ALLE MEDLEMMER I OSLO/AKERSHUS HK

 

TID:         Onsdag 7. september kl. 17.00 (enkel servering fra kl. 16.00)

STED:      Avdeling Oslo/Akershus, Møllergata 24, 9 ets

 

DAGSORDEN REPRESENTANTSKAP:

 

1.    Godkjenning av innkalling og dagsorden

2.    Budsjett og virksomhetsplan 2017

3.    Presentasjon av prosjektrapporten om

Verving og organisering i avdelinga 2014-2016

4.    Eventuelle saker innkommet styret

 

DAGSORDEN EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTET:

 

1.   Valg av dirigent og referent(er)

2.   Godkjenning av innkalling og dagsorden

3.   Stadfesting av bruk av avdelingens midler iht budsjett 2016

 

 

Kun representantskapets medlemmer har stemmerett i representantskapsmøtet. Forslag som ønskes behandlet på representantskapet må være innkommet til avdelingsstyret innen onsdag 31. august.  Forslag kan sendes til post@handelogkontor.org, eller Oslo/Akershus HK, Møllergata 24, 0179 Oslo. Grunnet matservering/lokaler setter vi pris på påmelding til samme adresse innen mandag 5. september.

Plakat til å henge opp på klubbtavla lastes ned her.