REPRESENTANTSKAPSMØTE I AVDELINGA
I FORKANT AV REGIONENS ÅRSMØTE

TID:         Torsdag 28. APRIL kl. 09.00 (fram til lunsj kl 1200)
STED:      Bjørvika Konferansesenter, Dronning Eufemias gate 6

       DAGSORDEN:

      1.   Valg av dirigent og referent(er)
      2.   Godkjenning av innkalling og dagsorden
      3.   Tariffavtaler og hvordan møte fagforeningsknusing
      4.   Årsmøtesaker i regionen 

Forslag som ønskes behandlet på representantskapsmøtet bes innsendt avdelingsstyret innen 21. april.  Det dekkes reisekostnader og tapt arbeidsfortjeneste om arbeidsgiver trekker deg i lønn.

Forfall meldes til post@handelogkontor.org

Last ned plakat her.

Vel møtt!