Grunnet koronapandemien har avdelingsstyret bestemt at representantskapsmøte skal avholdes digitalt. 

nyfana

Vi hadde gledet oss til å treffe alle representantene fysisk igjen, og da vi planla dette tidligere i høst så det ut som om vi faktisk var på vei mot en mer normal hverdag. Dessverre måtte avdelingsstyret konstatere at det ikke var riktig å kalle inn 60 representanter med tillegg av gjester og medlemmer til et fysisk møte slik smittetallene er i vår region nå. Avdelingsstyret anser også reisen inn til Oslo sentrum som problematisk, all den tid vi er oppfordret om å unngå kollektivreiser med mindre de er nødvendige.

Selv om vi mener det hadde vært best å møtes fysisk så kan godt representantskapets saker både diskuteres og behandles godt også digitalt. Vi planlegger møtet på Microsoft Teams, de som skal delta vil få en egen mail om påloggingsinformasjon. Vi kan dessverre ikke åpne opp for alle på denne plattformen, og har derfor begrenset det til valgte representanter og vararepresentanter, samt de som har tale- og forslagsrett etter våre vedtekter. Representantskapsmøtene våre har vært åpne for alle medlemmer og vil selvfølgelig også i fremtiden være det, men ikke digitalt. Grunnen til dette er rett og slett for at vi skal kunne begrense «digital støy» i selveste møtet, samt greie å holde oversikt over hvem som til enhver tid er tilstede i møtet og hvem som har stemmerett. 

Representantskapsmøtet avholdes torsdag 8. oktober, klokken 18.00 – 19.00

Den 23. september gikk den formelle innkallingen ut til alle valgte representanter. Det er ikke meldt inn noen ekstra saker. 

DAGSORDEN REPRESENTANTSKAP:
1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
2. Budsjett og virksomhetsplan 2021
3. Eventuelle saker innkommet avdelingsstyret innen en uke før representantskapsmøtet

Sakspapirer

Virksomhetsplan avdelinga 2021

OAHK budsjett 2021 egne midler

OAHK budsjett 2021 regionens midler (innstilling som endelig vedtas av regionens representantskap)