DAGSORDEN AVDELINGAS ÅRSMØTE TORSDAG 17. MARS KL 1800, STATSANSATTES HUS:

        1.    Valg av dirigent og referent(er)

        2.    Godkjenning av innkalling og dagsorden

        3.    Årsberetning 2015

        4.    Regnskap 2015

        5.    Revidert budsjett 2016

        6.    Forslag som er innkommet til avdelingsstyret

        7.    Bevilgninger

        8.    Forslag til vedtektsendringer

        9.    Valg

        10.   Innstille på avdelingas kandidater til regionens organer