Tariffavtaler utgjør selve fundamentet i den norske arbeidslivsmodellen. Norge har sammenliknet med andre land en høy organisasjonsgrad, både blant arbeidstakere og arbeidsgivere. Gjennom medlemskap i en fagforening forhandler arbeidstakerne kollektivt om lønns- og arbeidsvilkår. Dette enten direkte med arbeidsgiver eller ved at arbeidsgiver er medlem i en arbeidsgiverforening. Forhandlingsresultatet fastsettes i en tariffavtale som hele bransjer forholder seg til.  

Husavtaler er ikke det samme som tariffavtaler! Husavtalene inngås mellom partene lokalt på bedriften, men maktforholdet mellom disse partene er ikke lik. Det er vanskelig å stå alene som arbeider opp mot bedriftens ledelse og eiere – derav tryggheten med fagforeningene, bransjetariffene og LO.

Streikene som nå pågår i 360 Logistics og Olivia i Hegdehaugsveien er eksempler på streiker vi ikke vil ha, men hvor man ikke har noe valg. Ved å inngå (ofte) dårligere avtaler lokalt smuldrer man opp det kollektive ansvaret partene i bransjene tar – konkurranseforholdene vris slik at lønn er det som kan kuttes på.

Årsmøtet i Oslo-Akershus Handel og Kontor støter opp om de streikende på Olivia og 360 Logistics – ordna forhold gjennom tariffavtaler burde vært en selvfølge i 2023!

Vedtatt på årsmøtet 25. mars 2023