I uke 7 deltok Oslo-Akershus Handel og Kontor i fanemarkeringer for de streikende i Fellesforbundet som i disse dager kjemper for tariffavtale. Dette skjer på 360 Logistics AS og på Olivia restaurant i Hegdehaugsveien.

Trafikken i Haraldrudveien støttet også opp om de streikende!

I 2023 skal man ikke være nødt til å streike for å få på plass ryddige forhold! Tariffavtalen er grunnsteinen i vårt arbeidsliv, noe som medfører medbestemmelse og sikrer de ansatte en anstendig lønn og tillegg. Dette er grunnleggende rettigheter som er en selvfølge i dagens arbeidsliv.

De viktigste streikene vi har er nettopp streiker for tariffavtale! Her har forbund og bedrift allerede forhandlet en god stund og vært i mekling, streik kan ikke iverksettes før alt dette er på plass. Til tross for at de ansatte ikke krever noe mer enn bransjene forøvrig har så velger altså 360 Logistics AS og Olivia i Hegdehaugsveien å nekte sine ansatte ryddige forhold. 

 

I dag er det ny markering kl. 13.30. Fellesforbundet, med forbundsleder Jørn Eggum i spissen, varsler en stor markering til støtte for de streikende på Olivia i Hegdehaugsveien. Vi støtter våre avdeling 10 og Fellesforbundet – her møter vi opp mannsterke! Du kan lese mer om markeringen her.

 

Fagforeninga har sendt ut støttebrev til de streikende foreningene og Fellesforbundet; 

Støtteerklæring 360 Logistics

Støtteerklæring Olivia

 

Fra fanemarkeringen 14. februar hvor vi støtter de streikende i 360 Logistics: 

Noen av de streikende ved 360 Logistics

Oslo-Akerhus HK er på plass med fane

 

Fra fanemarkeringen 16. februar hvor vi støtter de streikende på Olivia i Hegdehaugsveien:

Nestleder Charlott Pedersen holdt apell

De streikende ved Olivia i Hegdehaugsveien

Regionleder Fawsi Adem på streikemarkeringen