Jubilantmarkering for våre 25- og 40-årsjubilanter