Invitasjon til tillitsvalgtkonferansen 2019

For tredje år på rad har avdelingsstyret i Oslo/Akershus Handel og Kontor den store gleden av å invitere deg som er tillitsvalgt til en dagskonferanse. Her får du mulighet til å bli kjent med andre tillitsvalgte og delta på en dag med faglig påfyll.

Sted:   Oslo Kongressenter, Youngs gate 21, 0181 Oslo
Dato:  30. august 2019
Tid:     08:30 – 15:30

Årets temaer er virksomhetsoverdragelse, arbeidslinja og misbruk av gratis arbeidskraft fra NAV, tariffoppgjøret 2020 og fylkes- og kommunevalget 2019. Vi henter inn dyktige innledere, så dette bør du absolutt få med deg. Ta gjerne med deg andre tillitsvalgte fra din arbeidsplass og!

Vi dekker tapt arbeidsfortjeneste og reise etter dokumentasjon, men ber om at du først forsøker å få innvilget permisjon med lønn.

Påmelding sendes innen 15. august 2019 til pedersencharlott@gmail.com. Fint om du gir beskjed dersom du har noen allergier eller dietthensyn.

 

Håper vi ses!

Med vennlig hilsen

Avdelingsstyret Oslo/Akershus Handel og Kontor

 

Invitasjon til tillitsvalgtkonferansen 2019Program tillitsvalgtskonferansen 30. august 2019

 

Registreringsskjema reiseregning i Visma netSkjema for tapt arbeidsfortjenesteSkjema for forskuttering av lønn