LO i Oslo og aksjonen ”Rettferdig pensjon – gjenreis AFP”, arrangerer mandag 29. februar pensjonskonferanse på Oslo Kongressenter Folkets Hus.  Etter bruduljene på LOs representantskap møtes Handel og Kontor og Fellesforbundets forbundsledere for å oppklare hva som skjer i vårens tariffoppgjør. Gratis inngang. Se program her. Påmelding til post@lo-oslo.no