Kjære kamerater!

Det stunder til årsmøtet 2021 for fagforeninga Oslo – Akershus Handel og Kontor, og valgkomiteen har startet sitt arbeid.

Det sittende styret i Oslo – Akershus HK

Fagbevegelsen har en «uendelighet» med oppgaver som skal løses framover. Vi vil ha flere tariffavtaler og økt organisasjonsgrad, det er fortsatt kamp om åpningstider og den sittende regjeringen har stadig nye utspill som kan forverre situasjonen for våre medlemmer. En aktiv fagforening krever aktive medlemmer og styremedlemmer.

Vi har hatt et aktivt styre også i 2020 og mange vil helt sikkert fortsette i styret. Men vi har dessverre noen som må trekke seg av ulike og klart legitime grunner. Her må vi ha gode aktive kandidater inn!

Vi har et representantskap i HK Oslo og Akershus med 30 medlemmer pluss varamedlemmer. I tillegg velger vi 15/16 medlemmer + varamedlemmer til LO i Oslos representantskap. Vi har dessuten representanter i LO i Follo, LO i Asker og Bærum, LO på Nedre og Øvre Romerike. Det er tradisjonelt en del utskiftinger til alle representantskapene.

Som dere ser, det er mange plasser som skal fylles med våre aktive medlemmer.

Oppdraget er herved gitt til oss alle; Foreslå noen du mener kan fylle en stor eller liten rolle i styrer eller representantskap. Ikke vær redd for at den du foreslår ikke er flink nok, og det er helt akseptabelt å foreslå seg selv.

Send forslag på kandidater til valgkomiteen ved Dalwinder Singh dalwinder176@hotmail.com

Frist for innsendelse av forslag er søndag 7. mars

 

Med kameratslig hilsen

Valgkomiteen v/

Dalwinder Singh (IKEA Furuset)
Karoline Elisabeth Nordvik (LO)
Kan Min Lin (Cappelen Damm)
Bjørn Tore Egeberg (HK Fagbevegelse)