Valgkomiteen søker kandidater til verv i HK

Kjære kamerater!

Det stunder til årsmøtet 2021 for fagforeninga Oslo – Akershus Handel og Kontor, og valgkomiteen har startet sitt arbeid.